Tole Sutikno
Associate Professor, Dept. of Electrical Eng., Universitas Ahmad Dahlan

SCImago Journal Rank SCImago Journal & Country Rank
Anda Pengunjung ke:
Free Web Counters

Home > Muktamar > Liputan > Utama

UtamaPemilihan Pimpinan Pusat Muhammadiyah


39 Nama Calon Pimpinan Muhammadiyah


Setelah melalui proses pemilihan hingga Kamis (1 Juli 2010) malam, s
idang tanwir Muhammadiyah akhirnya berhasil menetapkan 39 nama calon tetap (DCT) pimpinan PP Muhammadiyah periode 2010-2015. 

Panitia Pemilihan mengumumkan nama-nama calon pemimpin Muhammadiyah itu Jumat (2/7) di Yogyakarta. 
Daftar nama itu merupakan hasil pemilihan dari 124 calon yang sebelumnya terkumpul. Sekretaris Panitia Pemilihan, Budi Setiawan, ST (Ketua LPI PP Muhammadiyah yang juga alumni Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta) mengatakan bahwa 39 nama itu selanjutnya akan dibawa ke Muktamar Muhammadiyah untuk dikerucutkan menjadi 13 nama. Selanjutnya 13 nama terpilih akan menjadi anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2010-2015. Penentukan Ketua Umum PP Muhammadiyah akan dimusyawarahkan oleh 13 anggota terpilih ini.

Berikut daftar nama 39 calon tetap PP MUhammadiyah periode 2010-2015 berdasarkan perolehan hasil suara: 
1. Haedar Nashir            150 suara        
2. Din Syamsuddin         148 suara        
3. Yunahar Ilyas            148 suara    
4. A Dahlan Rais            142 suara        
5. Abdul Mu'ti                134 suara               
6. M. Muqoddas             134 suara
7. Dadang Kahmad        131 suara    
8. Malik Fadjar               127 suara              
9. Zamroni                    126 suara
10. Sukriyanto               122 suara         
11. Qomarar Anwar        121 suara        
12. Sudibyo Markus        120 suara
13. Godwil Zubir            120 suara       
14. Khoiruddin Bashori   118 suara   
15. Agung Danarto         116 suara
16. Said Tuhuleley         115 suara   
17. Yahya Muhaimin       111 suara      
18. Fatah W                   110 suara
19. Anwar Abas             109 suara        
20. Syafiq M                  107 suara                  
21. Amin Abdullah          104 suara
22. Bahtiar Effendi         103 suara    
23. Yunan Y                   103 suara                  
24. Bambang Sudibyo    102 suara
25. Habis Cirzin             101 suara        
26. Imam Adaruqutni      98 suara      
27. AM Fatwa                 97 suara
28. Suyatno                   96 suara               
29. Agus Sukaca            91 suara             
30. Marpuji                    88 suara
31. A Munir Mulkan         87 suara     
32. Fasich                      86 suara                      
33. Muchdi PR                80 suara
34. Amin Azis                79 suara             
35. Su'nan Miskan          77 suara         
36. Chairil Anwar           74 suara
37. Umar A Jenie           73 suara       
38. Jefrie Geovani         73 suara            
39. Husni Toyar             70 suara

Tole Sutikno - Electrical Engineering Department Copyright 2013